Skin camouflage in Prague

We believe that everyone deserves to feel confident in their own skin. Whether you’re dealing with scars, birthmarks, tattoos you’d like to conceal, or any other skin imperfections, we’re here to help you achieve a flawless, natural-looking complexion. Do not hesitate to contact our studio for skin camouflage today.

Why choose us for skin camouflage

Skin camouflage in Prague obrázek 1
When it comes to enhancing your natural beauty and regaining your self-confidence, selecting the right partner is crucial. At our studio, we go beyond concealing imperfections – we are dedicated to provide tailored solutions that not only cover but empower.
65 (2)

Experienced skin camouflage specialists

Our team comprises highly skilled professionals with years of expertise in skin camouflage techniques, dedicated to perfecting the art of skin camouflage, ensuring you receive the best care and results.

lipstick (1)

Customized solutions for your unique needs

We recognize that every individual's skin is unique. That's why we offer tailored treatments to address your specific concerns and deliver personalized solutions.

123 (4)

Utilization of high-quality camouflage products

We use only the finest dermatologist-recommended products, ensuring a natural, long-lasting, and safe coverage for your skin imperfections.

65 (1)

Effective coverage of imperfections

Our experts excel in skillfully concealing a wide range of skin imperfections, allowing you to step out with renewed confidence and a radiant complexion.

123 (3)

Minimized appearance of scars and blemishes

Experience the transformation as we minimize the visibility of scars and blemishes, leaving you with smoother, flawless skin.

employee 1 (3)

Proven track record of satisfied clients

Join the ranks of our delighted clients who have experienced remarkable results and regained their self-assurance through our expert skin camouflage services. Your satisfaction is our top priority.

Aesthetic camouflage of skin defects - before and after the procedure

Skin camouflage in Prague obrázek 1
Explore the transformation of our clients as we take you through their before-and-after stories, showcasing the power of expertly concealing skin imperfections. See how our specialized techniques have restored their confidence and unveiled their true beauty.

Take the first step towards achieving a flawless, natural-looking complexion

Book your appointment today and experience the confidence-boosting benefits of our expert skin camouflage.

Camouflage skin tattoo and reviews from our clients

Skin camouflage in Prague obrázek 1
Discover the world of camouflage skin tattoo through the eyes of our satisfied clients. In this section, we share their authentic reviews, providing valuable insights into their experiences and the transformative effects of our services.
Úžasný přístup,. profesionálni studio, skvěle provedená práce. Určitě doporučuji! Hanka.
Hana Turnerova
Hana Turnerova
2023-10-02
Naprostá spokojenost s práci specialistky Elvíry: PMU obočí, rtů a meziřasové linky jsou dokonalé 😍 děkuji mockrát!
Elizaveta Urbanová
Elizaveta Urbanová
2023-07-24
Skoro se nedá slovy popsat, jak spokojená a nadšená jsem. :) Byla jsem u paní Galy na opravě očních linek po jednom nejmenovaném pražském salónu. Už od příchodu se člověk cítí velice příjemně, paní Karina je velice milá, přívětivá, můžete si zde dát i kávu, něco k pití. Vše je moc hezky zařízené, co mě nejvíc potěšilo, je fakt, že se cítíte vítáni a že Vás někdo opravdu poslouchá a snaží se s Vámi přijít na nejlepší možné řešení. Navrhne nějaké varianty, ale nic Vám nenutí, je vidět, že je jednoduše profík. S výsledkem jsem více než spokojená, už nikdy nikam jinam. :) Je skvělé cítit se skvěle. :) Mockrát děkuji!
Eliška Provazová
Eliška Provazová
2023-05-19
Už dlouho jsem neměla z něčeho tak velkou radost jako z permanentního make-upu od GalaStudio Pro. Mám oční linky, obočí i rty a vše vypadá dokonale. Přístup skvělý, útulné prostředí, vše k maximální spokojenosti. Lituji jedině toho, že jsem tak dlouho váhala. Doporučuji, pohled po ránu do zrcadla k nezaplacení 🤩❤️
Barbora Morkusová
Barbora Morkusová
2023-05-02
Děkuji za krásnou práci Elviry ,PM rtů a budu se těšit na další setkání
Iveta Skrivankova
Iveta Skrivankova
2023-04-05
Naprostá spokojenost! Byla jsem první na konzultaci, kde mi paní Gala poradila co by se ke mně nejvíce hodilo. Vybrala mi typ vláskování obočí. Vůbec to nebolelo a můžu říct, že jsem konečně moc spokojená s tím jak vypadá moje obočí. Studio je krásné a personál byl velmi profesionální. Moc děkuji a všem doporučuji❤️🌸
Eliška Gottwaldová
Eliška Gottwaldová
2023-02-17
Toto studio mohu všem vřele doporučit.Útulné místo, profesionální personál a s pernanentním make upek umí kouzla👌😍
Petra Malenínská
Petra Malenínská
2023-01-19
Opět veliké poděkování slečně Gale za skvělou profesionální práci. Tentokrát jsem si nechala dělat korekci horních očních linek a opět perfektní. Od Galy už mám PMU obočí a rtů a jsem velmi spokojená. Děkuji i Karin za milý a vstřícný přístup. Těším se na další návštěvu.
Pavlína Kotoučová
Pavlína Kotoučová
2022-11-14
Eva “Evča” Tomanová
Eva “Evča” Tomanová
2022-11-06
Studio je velmi pěkně a vkusně zařízeno a všichni jsou zde neuvěřitelně profesionální, milí a ochotní. Nechala jsem si udělat pudrové obočí a s výsledkem po korekci jsem velice spokojená. Paní Gala zohlednila všechna moje přání a odvedla skvělou práci. Určitě se budu vracet.
Hana S.
Hana S.
2022-09-22

How much does skin camouflage tattoo cost

Skin camouflage in Prague obrázek 1
The cost of a skin camouflage tattoo can vary depending on several factors, including the size of the area to be treated, the complexity of the tattoo design, and the number of sessions required for optimal results. Consult with our specialist to learn the exact conditions of the process.
Permanent makeup
 • Powder eyebrows 4500 czk
 • Interlash eyeliner 3500 czk
 • Watercolor lips 4500 czk
 • Overlay of PMU eyebrows from another salon 5500 czk
Permanent make-up Pro (Top specialist Gala)
 • Eyebrows (powdered eyebrows, threading or a combination) 5500 czk
 • Eyeliner (between the lashes, classic Cat Eye or with a shadow effect) 4000 czk
 • Lower eye line 2500 czk
 • Watercolor lips 5500 czk
 • Correction of permanent makeup for 1-3 months - 50% of the original price
 • Renewal of permanent make-up - 80% of the original price
 • Dermapigmentation - Masking of skin defects od 2000 czk**

  **the price is determined individually according to the area

 • Breast areola tattoo - Areola reconstruction od 4500 czk**

  **the price is determined individually according to the area

 • Trichopigmentation - Hair tattooing od 4000 czk**

  **the price is determined individually according to the area

 • Mini tattoo od 1500 czk**

  **the price is determined individually according to the area

 • Laser removal of permanent makeup 2000 czk/1 sezení
 • Removal/lightening of permanent make-up with a remover 2500 czk/1 sezení
 • Laser tattoo removal od 2000 czk/1 sezení

  **the price is determined individually according to the area

 • Carbon peeling 1800 czk/1 sezení

  package of 4 sessions = 6000 czk

Favorable offers
Package 1+1:
 • When ordering any two zones of permanent make-up with us, you will receive a 10% discount on the total amount (the discount applies only to the main procedures)
Package 3 zones complete:
 • When ordering permanent make-up for eyebrows, eyeliner and lips, you will receive a 15% discount on the total amount (discount only applies to main procedures)

Choose us for skin masking and unlock your true beauty

Our personalized solutions allow you not only to hide imperfections, but to regain your self-confidence. Start your journey to flawless skin.

What is the process of permanent skin camouflage tattoo

Skin camouflage in Prague obrázek 1
The process of permanent skin camouflage tattoo involves a series of carefully planned steps to effectively conceal skin imperfections. Here’s a general overview which is similar whether you choose skin camouflage, scalp micropigmentation, tattooed brows, beard micropigmentation or lips permanent make-up.
4654654

The process

Skin camouflage is a meticulous process involving custom color matching and precise tattooing techniques. Skilled technicians use specialized equipment to deposit pigments into the upper layers of the skin, carefully concealing imperfections. The process may require multiple sessions for optimal results.

123 (4)

The healing

After each session, the tattooed area will undergo a healing process. During this time, it's normal to experience some redness and mild discomfort. The skin will gradually heal, and the pigments will settle, revealing a more natural appearance.

74674

The post-procedure care

Proper post-procedure care is essential to ensure the tattoo heals effectively and maintains its color and texture. This may include avoiding direct sunlight, refraining from picking or scratching the treated area, and following the specialist's specific aftercare instructions.

FAQ - skin camouflage in Prague

Skin camouflage in Prague obrázek 1
Absolutely. Skin camouflage is highly versatile and can effectively conceal a wide range of imperfections, including scars, birthmarks, vitiligo, tattoos, and various skin discolorations. Our experts will customize the approach to suit your unique needs.
The longevity of the camouflage effect can vary from person to person and depends on factors like the type of imperfection, your skin’s natural shedding process, and sun exposure. In general, skin camouflage can last anywhere from several months to a few years.
Skin camouflage products are carefully selected for safety and are typically hypoallergenic. However, like any cosmetic procedure, there is a minimal risk of allergic reactions or side effects. If you have a history of skin allergies or sensitivities, please inform us during the consultation.